Dr. Fábos Katalin ügyvéd

Cím: 8700 Marcali, Hársfa u. 2/A.

Telefon: +36 20 374-0567

E-mail: dr.fabos.katalin@gmail.com

 

Társasági jogi és cégjogi szakjogász

Ha ön jogi segítséget keres, tanácsot kér és fontosnak tartja a gyors, könnyen elérhető, személyre szóló ügyintézést, akkor a legjobb helyen van!
Számtalan olyan helyzet adódik az életben, amikor az ügyvéd nélkülözhetetlen.
Egyetlen ingatlan-adásvétel vagy per sem zárható le sikeresen ügyvédi segítség nélkül. Számos esetben pedig lehetetlen, hogy ne vegyünk igénybe ügyvédet, így céget nem lehet alapítani ügyvéd nélkül, ahogy annak működéséhez is kell egy jogban jártas szakember.
Éppen ezért nem árt, ha van egy olyan ügyvédje, akiben megbízik, és aki érti a dolgát.

Sokéves földhivatali szakmai tapasztalat birtokában dolgozom az ingatlanjog, földjog területén. E mellett rendelkezem társasági- és cégjogi szakjogászi végzettséggel is, mely szaktudásom a cég- és civil eljárás területén hasznosítom.

Jogi képviselet ellátása az ingatlanjog területén:
• Rendelkezésre állok bármilyen ingatlanjogi kérdésben, legyen az ingatlan adásvétele, cseréje, ajándékozása, illetve az ingatlant érintő egyéb okiratok készítése (öröklési és tartási szerződések, végrendeletek, bérleti és használati szerződések, haszonélvezeti, használati szerződések, valamint szolgalmi jog alapítása és megszüntetése kapcsán keletkező szerződések) és ellenjegyzése.
• Vállalom az illetékes földhivatalok és egyéb hatóságok előtti eljárásban való képviseletet, a mezőgazdasági művelés alatt álló földekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézést (ingatlanok átminősítése, közös tulajdon megszüntetése).

Társasági jog – elektronikus cég- és civil eljárás területén:
• Cégalapításhoz szükséges jogi dokumentumok, társasági szerződések, – bt, kkt, kft, rt, – alapító okiratok, változás bejegyzési kérelmek elkészítése, ellenjegyzése, cégbírósági eljárásban történő teljes körű képviselet ellátása.
• Vállalom egyesületek, alapítványok létesítő okiratainak elkészítését, ellenjegyzését, az illetékes törvényszék előtti teljes körű képviseletet.

Jogi képviselet ellátása peren kívüli ügyekben:
• Ügyvédi fizetési felszólítás elkészítése
• Jogi képviselet fizetési meghagyásos eljárásban
• Jogi képviselet végrehajtási eljárásban
• Jogi képviselet hagyatéki peres eljárásban
• Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete

Jogi képviselet ellátása peres eljárásokban:
• Házassági bontóper, gyermektartásdíj, gyermekelhelyezési ügyek, kapcsolattartás szabályozása
• Hagyatéki eljárás, hagyatéki per
• Közös tulajdon megszüntetése iránti per
• Egyéb polgári per.
Jogi tanácsadás a fentiekben megjelölt jogterületeken