Tavi Kft. – Tavi TV

Tavi Kft fõ tevékenységi köre Film – videó és televízió mûsor készítése és szolgáltatása. A Tavi televízió a Kft százszázalékos tulajdonában levõ közösségi médiaszolgáltató, mely 24 órán keresztül látható mûsor szerkezete során a képújság oldalak mellett, minden este színes mûsorokkal várja a televízió nézõket. A Tavi Televízió fõ célja, hogy a nézõket tájékoztassa, mint helyi, mint pedig a régió fontos eseményeirõl, történéseirõl. Képújság oldalainkon folyamatosan közérdekû információk jelennek meg, hiszen televíziónk legfontosabb feladatának a lakosság tájékoztatását tartja. A www.tavitv.hu internetes oldalon is nyomon követhetõek mindazon eseményekrõl készített tudósítások, beszámolók, melyek a térségben zajlottak, így naprakész és hiteles információkat közvetítünk. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelés mellet a térség turisztikai értékeinek hangsúlyozását, közvetítését. Mûsoraink 40 településen láthatóak több mint 6000 háztartásban, minden nap 24 órában.

Cím: 8700 Marcali, Széchenyi u. 39.

Telefon:

E-mail: info@tavitv.hu; fõszerkesztõ: virag.janos@balasport.hu

Web: